Default size depositphotos 43990985 original

Artrosskola

Idag finns artrosskolan i alla landsting och cirka 350 vårdenheter rapporterar in i registret. Där kan man följa hur patientens livskvalitet och fysiska aktivitetsnivå förändras. År 2005 utvecklades artrosskolan för att kunna erbjuda en likvärdig evidensbaserad behandling oavsett var man sökte vård i landet.

Bättre omhändertagande av patienter med artros, BOA blev år 2010 ett nationellt kvalitetsregister. Genom kvalitetsregistret kan man följa effekter av atrosskolan och förbättra omhändertagandet av patienter med artros. Leif Dahlberg, professor i ortopedi, Skånes universitetssjukhus och Göran Garellick, professor i ortopedi, Sahlgrenska akademin är två tongivande personer i arbetet med BOA.

”– Jag läste studier och insåg att det finns kunskap om artros som inte omsätts i sjukvården, berättar Carina Thorstenssons, legitimerad sjukgymnast, docent och registeransvarig för BOA-registret vid Registercentrum Västra Götaland.”

Carina har tillsammans med kollegor tagit fram artrosskolan som en behandlingmetor för patienter att hantera sjukdomen och samtidigt ha en högre livskvalitet. Under tre månader har patienten teoretiska lektioner om artros, individuellt träningsprogram vid behov samt ett individuellt besök hos sjukgymnasten.

”– Med hjälp av artrosskolan kan väntetiderna till ortoped minskas och framför allt finns det ett behandlingsalternativ för alla dem, åtta av tio patienter med artros i höft och knä, som inte kommer i fråga för protesoperation vid artros, säger Carina Thorstensson.”Citat och text från artikel "”Skola” ger artrospatient ett rörligare liv" (Dagens medicin)

Ansvarig Kontaktperson