Default size sk rmklipp 2016 07 01 15.53.32

Fysioterapeut som första instans på Ortopeden i Västerås

2013 startades ett projekt på Ortopedkliniken i Västerås där fysioterapeut utförde ultraljudsdiagnostik på axelpatienter i stället för att som tidigare remittera patienterna till magnetkameraundersökning. När vi utvärderade detta projekt fann vi att fynden vid ultraljudsundersökningarna stämde väl överens med de artroscopiska fynden, att vi kortade väntetiderna för patienterna och att det sparade pengar för kliniken.

Det vi också såg var att fysioterapeuten med sin vana att göra noggranna kliniska bedömningar mycket väl skulle kunna överta rollen som första instans och även fatta beslut om patienten överhuvudtaget behövde träffa en axelkirurg, om man skulle behandla med kortisoninjektion eller om man skulle fortsätta med konservativ behandling i form av sjukgymnastik.

2014 vidareutvecklade vi projektet med att fysioterapeut erhöll utbildning internt på kliniken i att ge kortisoninjektioner på axelpatienter, därefter skrevs ett delegeringsbeslut.

From 2014 träffade fysioterapeut de flesta axelpatienter som första instans. Vi utvärderade även detta projekt och såg att ca 70% av patienterna inte behövde träffa någon axelkirurg. Vi kortade väntetiden på nybesök. Vi utvärderade också patientnöjdheten med en enkät och kunde där dra slutsatsen att även patienterna var mycket nöjda med det nya arbetssättet.

Projektet är nu permanentat och vi är två stycken fysioterapeuter som bedömer axelpatienter. Vi har även from slutet av 2014 vidareutvecklat konceptet så att fysioterapeuter även bedömer knäpatienter som första instans.

Sedan tidigare har även ett liknande arbetssätt tillämpats på ryggpatienter. Även inom ryggsektionen har det skett en succesiv utökning av projektet och fysioterapeut bedömer majoriteten av alla ryggpatienter som första instans.

Det man kan tillägga är att vi har ett nära samarbete med ortopedläkarna och diskuterar många fall på de sektionsvisa möten vi har varje vecka.Filmreportage från SVT

Korta vårdköer (pdf)

Ansvarig Kontaktperson