Digital träningscoach

Man vet idag att personer med inflammatoriska, reumatiska sjukdomar behöver träna regelbundet för att fysiska funktioner och livskvalitet ska bibehållas. Träning kan även påverka inflammationen i kroppen positivt. Samtidigt vet alla att det är krävande att orka leva fysiskt aktivt under lång tid, särskilt om man har en kronisk sjukdom.

tRAppen är en mobilanpassad webbtjänst utvecklad för att hjälpa personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar såsom exempelvis RA (ledgångsreumatism), psoriasisartrit, AS, SLE eller myosit att upprätthålla regelbunden motion och träning.

Tjänsten tRAppen har två huvudfunktioner. Den ena är att patienterna tillsammans bildar grupper om 10-15 personer för återkoppling, uppmuntran och inspiration i sin träning. Den andra, mer grundläggande huvudfunktionen, handlar om att själv sätta sina träningsmål, planera och registrera sina träningsaktiviteter och få regelbunden återkoppling på sin måluppfyllelse. tRAppen är tänkt som ett personligt komplement till den traditionella rehabiliteringen. Egenvårdstjänster, som tRAppen, ger möjlighet för människor som lever med en kronisk sjukdom att ta ökat ansvar för sin egen hälsa. De kan även frigöra sjukvårdsresurser till de som behöver mera stöd och inte klarar av egenvård.

Tjänsten är kostnadsfri och mycket enkel att använda på alla typer av smartphones, läsplattor och datorer.

 

tRAppen har utvecklats under en tjänstedesign-process med samskapande workshops, där patienter, vårdpersonal, tjänstedesigners och forskare tillsammans har skapat en webbtjänst för egenvård som bygger på beteendevetenskapliga principer och användarnas behov. Utgångspunkten har varit att identifiera vilka hinder och möjligheter som finns för att skapa en tjänst som hjälper kroniskt sjuka patienter att uppnå en hälsosam nivå på fysisk aktivitet utifrån varje individs egna förutsättningar.

tRAppens funktioner är baserade på forskning som har utförts på Karolinska Institutet och Uppsala Universitet i samarbete med Reumatikerförbundet och We+. Tjänsten är finansierad av Karolinska Institutet, Uppsala Universitet, Stockholms Läns Landsting, Reumatikerförbundet, VINNVÅRD, Stig Thunes Fond och Combine Sweden.tRAppen hemsida med information och anmälan: ki.se/nvs/trappen

tRAppen-poster

tRAppen bygger på en plattform från We+, se www.weplus.se

Ansvarig Kontaktperson

Åsa Revenäs
asa.revenas@ki.se