Grupp-KBT

Försäkringsmedicinska enheten bidrog till att det på Ersboda hälsocentral startades ett nytt behandlingsprojekt för patienter som led av psykisk ohälsa. Projektet handlade om att erbjuda psykoterapiformen KBT som gruppbehandling i kombination med Basal kroppskännedom (kroppsmedvetande träning) och meditation. Ersboda hälsocentral har aldrig tidigare provat att kombinera behandlingsformerna på det här sättet. Inte heller har de utövats i gruppform där patienterna får en känsla av att de inte är själva om sin situation, vilket kanske är den största vinsten. Det som är bra är att patienterna också får en mycket större tillgänglighet i och med grupperna. Idag har hälsocentralen 3-5 aktiva grupper. I en utvärdering av projektet gav patienterna mycket goda omdömen. De flesta upplevde att ångesten, stressen och nedstämdheten hade minskat.

Ansvarig Kontaktperson

Anne-Marie Zakrisson
anne-marie.zakrisson@vll.se