Default size sk rmklipp 2016 07 02 18.17.14

Hemrehab

Det prisbelönta och uppmärksammade projektet påbörjades för sex år sedan och är idag en permanent verksamhet som i präglar all personal. Bland annat stöttade rehabpersonal hemtjänstpersonalen och nu har intresset spridits över Kalmar kommuns gränser.

"– Vi startade med våra hemteam, där vi skulle stötta personen med att använda de funktioner man har och få hjälp med det man inte klarar av. Då behöver man en specifik rehabilitering efter en skada och sjukdom, säger Camilla Arvidsson, sjukgymnast.

– Den stora vinsten är för individen som har möjlighet att bli så självständig som möjligt. Det höjer verkligen livskvalitén, säger Camilla Arvidsson."

Camilla Arvidsson fick även ta emot ett stipendie och en utmärkelse av Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinsk ansvarig för rehabilitering. Stipendiet fick hon för sitt arbete med hemrehabilitering i Kalmar kommun, där denna nya typ av rehab hjälper och stöttar exempelvis strokepatienter även i hemmet.

"– Jag blev helt ställd och otroligt glad, säger hon.

– Nu är man på rätt plats med rehabiliteringen, i hemmet där jag ska hitta mina grejer. Det är där man kan ska kunna använda sina återerövrade funktioner igen, säger Camilla Arvidsson."Text tagen från artikel på SVT, se även filmintervjun här

"Kalmar uppmärksammas med stipendium för arbete med rehabilitering" (mynewsdesk)

Ansvarig Kontaktperson

Camilla Arvidsson
camilla.arvidsson@kalmar.se